Үй-бүлө — өз ара никеде, тууганчылыкта же чогуу жашоо мамилелеринде турган адамдар. Үй-бүлө мыйзамдарда кеңири жолуга турган, бирок укуктук эмес, социологиялык мүнөз күткөн аталгы. Укуктун аргандай тармагында (үйбүлө, жарандык, эмгек) ага аргандай маани жүктөлөт. Үй-бүлө укугунун теориясында (юридикалык маанисинен алганда) никеден, тууганчылыктан, бала асыроодон же дагы башка баланы тарбиялоого алуудан улам келип чыгып, өзара мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укук менен милдеттерге байланган, ошондой эле үй-бүлө мамилелерин бекемдөө менен аны андан ары өркүндөтүүгө чакырылган жактар алкагы катары аныкталат.

Булактар

түзөтүү
  • Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү. Илимий-маалымдама басылыш/АРД/Чекки долбоору, авторлор жамааты. – Б.: 2005, ISBN 9967-428-14-7