ҮчкөлБорбордук Терңир-Тоодогу суу, Сарыжаздын оң куймасы. Узундугу 87 км, алабынын аянты 1400км2. Тескей Ала-Тоонун түштүк капталынан башталат. Жогорку агымында Сарычат аталып чыгышты,ортоңку бөлүгүндө Ээрташ делип,түштүктү карай кууш өрөөн аркылуу агат. Төмөнкү агымында чыгышка багыт алып, Үчкөл аталат.Алабында 165 мөңгү (жалпы аянты 326,6км2), 13 көл бар. Жылдык орточо чыгымы чатында 11,8 м3/сек,эң көп чыгымы июль–августта (45–50м3/сек), азы февраль–мартта (1,5–2,1 м3/сек) байкалат. Өрөөнү жайыт.

Колдонулган адабияттарОңдоо