Өгөө — курч болоттон үч, төрт кырлуу, жумуру же жалпак жасалып, бардык бети майда быдырланган аспап. Ал металлдарды ичкертүү, курчутуу, жылмалоо үчүн колдонулат.

Эки чыйырлуу өгөө
Ичке өгөө
Иймек өгөө
Чыйырлардын айырмалыры

Колдонулган адабияттар түзөтүү