Өзгөчө кырдаал – белгилүү аймакта, коркунучтуу табыгый жана техногендик кубулуштун, кырсыктын, кыйроонун, күтүлбөгөн же башка алааматтын натыйжасында, адамдардын өлүм-житимине, денсоолуктарына зыян келүүсүнө же айлана-чөйрөнүн кыйроосуна алып келүүчү же алып келген, адамдардын турмуш-тиричилик шарттарын кыйраткан жана олуттуу материалдык жоготууларга кириптер кылган жагдай.

Колдонулган адабияттарОңдоо