Өзөк темир (орус. армату́ра) - куюлуп катыруу жолу менен жасалуучу буюмдарда колдонулуучу, сыртында атайын бүдүрлөрү бар темир өзөкчө.