Өлкө таануугеография илиминин бир тармагы; айкын бир аймактын жалпы закон ченемин комплекстүү изилдейт. Физикалык-географиялык жана экономикалык - географиялык өлкө таанууга бөлүнөт. Комплекстүү өлкө таанууга табиятты баяндап жазуу, калк географиясынын маселелери, чарбаны жайгаштыруу, табигый жана эмгек ресурстарын пайдалануу көйгөйлөрү кирет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү