Өргүү – эмгек укугундагы баардык кызматкерлерге кызмат ордун, орточо эмгек акысын сактоо менен, жылына бир ирет бериле турган эсалуу.

Колдонулган адабияттарОңдоо