1-миң жылдыкбиздин замандын 1-жылынын 1-январынан баштап 1000-жылдын 31-декабрына чейин созулган убакыт аралыгы.ррроииииои

Орунттуу окуялар түзөтүү

Так датасы жок түзөтүү

Маанилүү процесстер түзөтүү

Тарыхый инсандар түзөтүү

Эскертүүлөр түзөтүү