Долбоорлорду башкаруу программасы, ал Windows жана Macintosh иштетүү системдер чөйрөсүндө иштейт. Айрым долбоорлорду аткарууда коюлган маселени пландоого жана учурдагы башкаруу маселелерин жана ресурстарын убакытка карата аткарууга мүмкүндүк берет. Маселелерди же иштерди аткаруу кезегин көрсөтүүчү көп деген графиктик каражаттарды колдойт.


Колдонулган адабияттарОңдоо

Компьютер жана интернет: Энциклопедиялык окуу куралы /Башкы редактор Ү. Асанов; Ред. кеңеш У.Н.Бримкулов ж.б. – Б.: Мамлекеттик тил ж-а энциклопедия борбору, – 2004. 380 б. ISBN 9967-14-014-3