XML

Кеңейтилген белгилөө тили

Уикипедия - эркин энциклопедиясынан алынган маалымат

XML (англ. Extensible Markup Language - кеңейтилген белгилөө тили) - документти бир эле убакта адам баласына да, маалымат иштетүү системине да түщүнүктүү форматта калыптоону аныктай турган, жалпы синтаксистик эрежелердин жыйындысын көрсөткөн белгилөө тили. Дүйнөлүк Желе Уюму сунуштаган стандарт. XML — програмдар ортосундагы маалымат алмашууну камсыз кылуу үчүн, структуралуу берилиштерди сактоого арналган (берилиштер базасынын файлдарынын ордуна) текст калыбы. XML тили SGML дин жеңилдетилген бөлүмү болуп эсептелет.

Тарыхы түзөтүү

XML дин туулган жылы катары бул тилдин алгачкы иштелип бүтө элек спецификациясынын вариянты пайда болгон 1996 - жылды, же ошол спецификация тастыкталган 1998 - жылды эсептөөгө болот. Бирок бардыгы 1986 - жылы SGML тили пайда болгондо эле башталган болчу.