Адаптацияланган басылыш

Адаптацияланган басылыш, Адаптацияланган басылыш – кайсыл бир көркөм- адабий чыгарманын жеңилдештирилип, ыңгайлаштырылып басылышы. Мындаавтордук негизги ойго, чечүүчү окуяларга эч кандай доо кетпөөгө тийиш да, чыгарманын эстетикалык салмагына көлөкө түшпөшү керек. Адабият боюнча окуу китептериндеги бир катар тексттер ушундай приниптер менен берилет.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004