Адистер - ишкананын жетекчилик аппаратына тиешелүү атайын кесиптик билимге ээ кызматкерлер. Башкаруучулук чечимдеринин варианттарын иштеп чыгууга тартылат жана аткарылган иштин сапатына жооптуу. Инженерлер, экономисттер, бухгалтерлер, юристтер, маркетологдор, технологдор ж.б.