Адистик (лат. species – түр) – билим берүү процессинде адис алган жана квалификациясынын белгилүү деңгээлин камсыз кылган билимдердин, билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн жыйындысы, иштин түрү, кесип.

Колдонулган адабияттарОңдоо

"Кыргыз педагогикасы: энциклопедиялык окуу куралы". Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Башкы редактор Ү.Асанов, жооптуу редактор И.Бекбоев. Бишкек - 2004. УДК 37.0 ББК 74.00я2 К 97