Администрация – (лат. administratio – башкаруу) – аткаруу-тескөө иштерин жүзөгө ашыруучу, ошондой эле мыйзам чыгаруучу органдардын мыйзамдарын, чечимдерин жалпы мамлекеттик масштабда (Республиканын өкмөтү),облустук жана райондук деңгээлде.

Колдонулган адабиятОңдоо

Саясат таануу. Энциклопедиялык окуу куралы, 2004, Бишкек
Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору
Башкы редактор: Ү. Асанов. Жооптуу рекдактор: А. Акунов Ред. кеңеш: Б. Солтонбеков (төрага), А. Акунов, Т. Ожукеева, К. Байболов, ж.б