Адренокортиктроптук гормон (АКТГ)

Адренокортиктроптук гормон (АКТГ) – полипептид, молекулалык салмагы 4500. АКТГ бөйрөк үстүндөгү безге таасирин тийгизет. АКТГ кортикостероиддердин биосинтезин төмөнкү жолдор менен ирээтештирет:

АКТГ

а. тез алмашуучу белоктордун биосинтезине таасирин тийгизет;

б. бөйрөк үстүндөгү бездер циклдүү АМФ пайда болуусун күчөтөт, ушунун негизинде прогестерондун гидроксилденүүсүнө алып келет;

в. гидроксилдешкен циклопентан пергидрофенантрен кошулмасынын ферменттик системасын активдештирет.

Колдонулган адабияттарОңдоо