Адсорбциялык тазалоо

Адсорбциялык тазалоо – нефть калдыктарын көңдөй тешикчелери бар катуу заттар - адсорбенттер аркылуу өткөрүп тазалоо. Адсорбент катары алюмосиликаттар колдонулат. Сорулган калдыктар суюк эриткичтер же күйгүзүү аркылуу адсорбенттен чыгарылат.

Колдонулган адабияттарОңдоо