Азуулуу балыктар (тукум)

таргыл азуулуу (Anarhichas lupus).

Азуулуу балыктар (тукум) (лат. Anarhichadidae) — буларга зубатки (лат. Anarhichas) азуулуулар уруусу жана кыйла түрлөрү кирет: Ыраакы Чыгыш азуулуусу (A. orientalis), таргыл азуулуу (A. lupus), чаар азуулуу (A. minor), көк азуулуу (A. latifrons), куртпалыксымак азуулуу (A. ocellatus) жана ушундай сыяктуулар.

Колдонулган адабияттарОңдоо