Академиялык программа

Академиялык программа – реформага че­йинки Петербург сүрөт Академиясынын жаш сүрөтчүлөрү окуу жайды бүтүп жаткан учурда берилген темага аткарышкан композициянын аталышы, (мис., «Иаирдин кызын тирилтүү» И. Репиндин академиялык программасы болгон). Ушул Академиянын бүтүрүүчүлөрүнө сунуш кылынган тема да А. п. аталган. Сүрөт Академияларынын реформаланганына байланыштуу 1894-жылы А. п. колдонуудан алынып салынган.

Колдонулган адабияттарОңдоо