Алепизавр түспөлдүүлөр

алепизавр түспөлдүүлөр (Alepisauroidei) - океан балыктарынын түркүмчөсү, буларга (Alepisauridae) — алепизавр сымалдуулар (тукум), (Alepisaurus) — алепизаврлар (уруу) кирет.

Колдонулган адабияттарОңдоо