Алишер Навои.

Алишер Навои (1441, февраль — 1501, январь) - өзбек жазуучусу жана акыны.