Алмалык кениОш обл-ндагы курен кљмњр чыккан жер.
Кызыл-Кыя ш-нан 50 км тун.-чыгышта, Алай кыр-нун түн. капталында.
1908-ж. геол. маалымат берилген. Ке гында юра мезгилинин көмүрлү тектери жатат.
Too тек катмар. калыңд. 250 мге чейин. Алар бүлөргө дуушарланып, тун. канаты туштугу тик жантайган асиммесинклнналды түзөт.
Көмүр чопо, алевролит тектеринин арасында я кан. Калыңд. 2—43 м, татаал тү те. Көмүрдүн еңү кара курен, гу күлдүүлүгү 15%.

Күйгөндө 17,18 кг жылуулук берет. Жалпы зап, млн т, 1962-жылддн. кафтягудаь алынат.