Антитезис (гр. antitesis – карама-каршылык) –

  1. Логикада тезиске каршы келүүчү пикир;
  2. Гегелдин философиясында танууну-таануунун бир моменти.

Колдонулган адабияттарОңдоо