Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Гегел, Георг Вилгелм Фридрих‎»‎ барагынан багытталды)

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (немисче: Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770-жылдын 27-августу, Штутгарт — 1831-жылдын 14-ноябры, Берлин) – немистин даңазалуу философ окумуштуусу, ойчулу. Ал немис классикалык философиясынын жана романтизм философиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп саналат.

Георг Вилгелм Гегел.

Кыскача өмүр жолу

түзөтүү

Гегель Штутгарт шаарында жогорку кызматтагы аткаминердин үй-бүлөсүндө туулган. Атасы Георг Людвиг Гегель (1733-1799) Вүртемберг герцогу Карл Ойгендин казыналыгында катчы болуп иштеген. Анын ата-бабасы Каринтиядагы лүтерандык тектен чыккан. 16-кылымда, реформацияга каршы чаралар доорунда анын ата-бабасы Австриядан куулуп чыгып, Швабияда жердеп калат.

Гегель 1788-1793-жылдары Түбингем университетинин алдындагы Түбингем диниятчылык (теологиялык) институтунда (диниятчылык семинарийде) таалим алат. Бул жерде магистрдик диссертациясын коргойт.

1793-96-жылдары Бөрн шаарында, 1797-1800-жылдары Франкфурт-Майнда үй-бүлөлүк окутуучу кызматын аркалайт. 1799-жылы кайтыш болгон атасынан мураска анча-мынча каражат алып, ошондон тартип илимий иликтөө жолуна түшөт. 1805-07-жылдары – Йена университетинин айрыкча профессору. 1807-жылы Бамбергде гезит редактору. 1807-1816-жылдары – Нүрнбергде (Нюнберг) классикалык гимназиянын ректору. 1811-жылы теги бавариялык ак сөөктөрдөн болгон Мария фон Тухерге үйлөнөт. 1816-18-жылдары Гейделберг университетинин профессору. 1818-31-жылдары – Берлин университетинин профессору (ага чейин бул кызматты философ И.Г.Фихте аркалаган экен). 1821-жылы “Укук философиясынын негиздери” эмгегин жарыялайт. 1830-жылы Берлин университетинин ректордугуна дайындалат.

1831-жылы Берлинди холера ооруса каптаганда, ал шаардан сыртка (Кройцберг шаарчасына) кетет. Бирок бул жугуштуу оору токтоду го деп санап, шаарга кайтып келет да, 1831-жылы 14-ноябрда оорудан дүйнөдөн кайтат. Аны холерадан эмес, ич өткөктөн өлдү деген да жоромол бар.

Негизги эмгектери

түзөтүү

Гегелдин эмгектерин ушул чыгармасындагы (энциклопедиялык эмгектеги) түрлөргө ылайык бөлүүгө болот:

 1. «Логика илими»
  • «Логика илими» (Wissenschaft der Logik, 1812-16, кайра 1831-жылы иштелип чыккан)
 2. «Табият философиясы» (Naturphilosophie)
 3. «Рух философиясы» (Philosophie des Geistes)

Ал тууралуу эмгектер

түзөтүү
 • Рокер Р. Георг Вильгельм Фридрих Гегель Archived 2009-05-24 at the Wayback Machine
 • Маркс К. К критике Гегелевской философии права
 • Бакрадзе К. С. Система и метод философии Гегеля. — Тбилиси, 1958.
 • Быкова М. Ф. Мистерия логики и тайна субъективности: О замысле феноменологии и логики у Гегеля. - М., 1996. — 238 с.
 • Гайм Рудольф. Гегель и его время. Лекции о первоначальном возникновении, развитии, сущности и достоинстве философии Гегеля. Перевод с немецкого П. Л. Соляникова. — СПб., 2006. — 392 с. ISBN 5-02-026909-3
 • Гулыга А. В. Гегель. — М., 1970. — 272 с.
 • Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб. Наука. 1994. isbn 5-02-028175-1.
 • Кірюхін Д. І. Вступ до філософії релігії Геґеля. Філософія як спекулятивна теологія. — К.: ПАРАПАН, 2009. — 204 с.
 • Кожев, Александр. Введение в чтение Гегеля. СПб. Наука. 2003. isbn 5-02-026788-0.
 • Кричевский А. В. Учение Гегеля об абсолютном духе как спекулятивная теология // Вопросы философии. — 1993. — № 5. — С. 161—172.
 • Кричевский А. Образ абсолюта в философии Гегеля и позднего Шеллинга. - М.: ИФ РАН, 2009. - 199с. ISBN 978-5-9540-0142-6
 • Мао Йонг. Место Гегеля и Маркса в современном Китае // Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном. — М., 2000. — С. 237—251.
 • Мотрошилова Н. В. Зачем нужен Гегель? (К вопросу об истолковании Хайдеггером гегелевской философии). // Философия Мартина Хайдеггера и современность. — М., 1991. — С.161-166.
 • Ойзерман, Теодор Ильич. Кант и Гегель (опыт сравнительного исследования). М., "Канон+" РООИ «Реабилитация». 2008. isbn - 978-5-88373-047-3.
 • Ойзерман Т. И. Философия Гегеля. — М.: Знание, 1956.
 • Ойзерман Т. И. Философия Гегеля как учение о первичности свободы // Вопросы философии. — 1993. — № 11.
 • Плотников Н. С. Молодой Гегель в зеркале исследований // Вопросы философии. — 1993. — № 11.
 • Пушкин В.Г. Философия Гегеля: абсолютное в человеке. (Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей). СПб., Лань. 2000. isbn 5-8114-0306-2.
 • Рау И. А. Эзотеризм в методологии историко-философского исследования (На прим. гегелеведения)// Философские науки. — 1985. — № 1. — С.108-117.
 • Семашко Л. М. Диалектика Платона и её интерпретация Гегелем // Философские науки. — 1971. — № 4.
 • Соколов В. В. Историко-философская концепция Гегеля // Философия Гегеля и современность. — М., 1973. — С. 255—277.
 • Философия Гегеля и современность. — М., 1973. — 431 с.
 • Гайденко П. П. Искушений диалектикой: пантеистические и гностические мотивы у Гегеля и Вл. Соловьева // Вопросы философии. — 1998. — № 4. — С.75-93.