Апеллятивдик лексика - жалпы зат атооч, жалпы ат. Бир түрдөгү заттарды, буюмдарды ж.б. жалпы жонунан атоо менен билгизип, аларды башка заттардан ж.б. айырмалап турган ат, мис., адам, мекеме, мамлекет, көйнөк, жоолук ж.б.

Апеллятивдик – маани жалпы заттык мааниде колдонулуучу маани. Мис., суу - Карасуу, тоо - Алатоо, бермет - Бермет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү

Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы. Б.:2015.-256 б. ISBN 978-9967-464-70-4