Арккосинус аралыгында косинуска тескери функция.

Арккосинус.jpg

Ал берилген косинусу боюнча жааны (бурчту) табуу маселесин карайт. Аныкталуу областы ; үзгүлтүксүз жана кемүүчү функция. Белгилениши: у = arcсоsx.


Колдонулган адабиятОңдоо

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004