Астарталар (лат. Astartidae) — кош капкалуу моллюскалардын бир тукуму, буга: (лат. Astarte sulcata) — Атлантика саргыч астартасы, (лат. A. crenata) — кадимки астарта, (лат. A. elliptica) — сөлпү астарта, (лат. А. borealis) — түндүк астарта ж.б. кирет.

Аstarte borealis

Колдонулган адабияттарОңдоо