"Балдардын курак мезгилдери" түзөтүүлөрүнүн айырмасы