"Хадис" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

== Хадис аль-Кудси==
Хадис аль-Кудсинин (аль-Ахадись аль-'Кудсийа) башка хадистерден өзгөчөлүгү, бул хадистерде түзддөн-түзАллахтын буйруктары Мухаммед пайгамбар тарабынан баяндалат. Аль-Каринин айтканы боюнча, бул хадистерди дааратсыз деле окууга болот, жана алар намаз, дубаларда колдонулбайт.Мындай хадистердин саны көп эмес, ошондуктан мазмуну боюнча бөлүп коюшат:
* Кудайдын жалгыздыгын ырастоо;
* Ибадаттарды кылуунун эрежелери;
* Сунуш кылынган жакшы иштер;
* Кудайга кызмат кылуу;
* Кыямат күнгө жана кылган ишке жооп берүүгө ишенүү.
 
== Библиография ==
* [[Крель, ЛудольфХристофЭренфрид|Krehl L.]] «Recueil des traditions mohamétanes par el-Bokhârî», [[1862]]—[[1868]]