Касымов Алтынбек
kasymovaltysh@gmail.com

Бул катышуучу
Ислам долбоорунун мүчөсү.