Difference between revisions of "Бакен Кыдыкеева"

no edit summary
{{delete}}
Бакен Кыдыкеева – азыркы кыргыз эли үчүн бул ысым жаңы улуттук маданияттын символу десем аша чаппас элем. Кыргыз элинин байыркы замандарынан бери картайбай келе жаткан рухий салттарынын өрнөгүндө тарбия алган, дээрин секелек кыз кезинен эле манасчылар, төкмөлөр, куу дулдар сыяктуу эл ичинен өнөрпоздордун тандайларынан чаң чыккан улуттук улуу таланттардын кереметтүү искус ствосу ээлеген, табиятынан оюнга ынак Бакен Кыдыкеева он төрт жашынан тартып театр өнөрүнө аралашып, кийин жалпы улуттук масштабдагы улуу актрисага айланды. Мындай дөөлөткө жалпы улуттук масштабдагы улуу инсандын кадырбаркына ээ болгон өнөр ээлери кыргыз элинде өтө сейрек. Ошол сейрек инсандардын бири Бакен Кыдыкеева.