"Стоматология" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Өлчөмдө өзгөрүү жок ,  9 жыл мурун
түзөтүүнүн түшүндүрмөсү жок
(Automated import of articles *** existing text overwritten ***)
No edit summary
'''Стоматология''' — медицинанын ооз көңдөйүндөгү органдардын жана жаакбетжаақбет ооруларынын пайда болуу себебин, клиникалыкклиникалық белгисин жана аларды дарылоо, алдын алуу ыкмаларынықмаларын иштеп чыгуучучығуучу тармагытармағы. С. терапиялыктерапиялық, хирургиялыкхирургиялық жана ортопедиялыкортопедиялық (жасалма тиш салуу) болуп бөлүнөт. С. мындан башкабашқа ооз көңдөйүнүн былжыр челинин (к. Стоматит), жаакбеттинжаақбеттин сезгенүү процесстерин, тиш ооруларын (к. Тиштин чириши, Пародонтоз, Периодонтит, Пульпит), жаакжаақ, тиш, тил, эрин травмаларын, шилекей бездеринин ооруларын дарылайт жана изилдейт. ОртопедиялыкОртопедиялық С. тиш жана жаактынжаақтын жабыркоолорунжабырқоолорун, кемтигин оңдоочу жасалма тиш жана жаакжаақ салуу методдорун иштеп чыгатчығат. <br/>
== КолдонулганҚолдонулған адабияттар ==
* Ден соолуксоолуқ»: МедициналыкМедициналық энциклопедия/ БашкыБашқы ред. БорбугуловБорбуғулов М. Б.; КыргҚырғ. ССР ИА ж. б.— Ф.: КыргызҚырғыз Совет Энциклопедиясынын БашкыБашқы ред., 1991.— 456 б. ISBN 5-89750-008-8 [[Категория:Медицина]]
Аноним колдонуучу