Difference between revisions of "Кусеин Карасаев"

Кыргыз УИАсынын ардактуу академиги. <br>
 
==ЭстутумЭс тутум==
 
* Бишкек Гуманитардык университети улуу инсандын атында
* Каракол мамлекеттикшаарындагы Кыргыз-түрк лицейи да университетибул анынинсандын ысымын алып жүрөт.
 
==Жарык көргөн эмгектери. Сөздүктөрү==