"Салымбеков, Аскар Мааткабылович" түзөтүүлөрүнүн айырмасы