Ачытуу – орг. заттардын окистенишинин жашоого керек болгон кошумча энергияны пайда кылышы жана газдарга айланышы. А. – спирттик, сүткычкыл жана майкычкыл болуп бөлүнөт. Мындай процесстерде целлюлоза ажырайт. А. микроорганизмдин да таасири менен өтөт. Спирттик А. – этанол, шарап алуу жана камыр А.; сүткычкыл-айран, кефир жана сүт к-тасын алуу; жүгөрү силосун даярдоо; пропион кычкыл процесстери сыр жасоодо колдонулат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү