Аян уругу - тынымсейит уруусундагы жаманактын курамындагы урук[1]. Лакап этноним.

Этноним төмөнкү маанилерди билдирет: Аян -

  1. Боло турган иш, окуя жөнүндө алдын ала билинген белги;
  2. Пайда, кандайдыр бир нерседен түшкөн олжо, табылга. Аян кылуу. Аян табуу[2].

Эскертүүлөр түзөтүү

  1. Абрамзон, 106.
  2. КТТС, 107.

Колдонулган адабияттар түзөтүү