Баб-эль-Мандеб кысыгы

Баб-эль-Мандеб кысыгы Араб жарым аралынын түштүк-батыш учу менен Африканын аралыгында. Кызыл деңизди Араб деңизиндеги Аден булуңу менен туташтырат. Узундугу 109 км, эң кууш жери 26 км, эң тайыз жери фарватеринде 31 м. Перим аралы кысыкты эки өткөөлгө (Чоң жана Кичи) бөлөт. Кысык жана Суэц каналы аркылуу Европаны Чыгыш жана Түштүк Азия, Австралия менен байланыштырган эң кыска суу жолу өтөт.

Баб-эль-Мандеб кысыгы.
Баб-эль-Мандеб кысыгы.

Колдонулган адабияттарОңдоо