Бактектер (лат. Streptopelia) — көгүчкөндөр түркүмүнүн бир уруусу, булардын кыйла түрү бар: чоң бактек (лат. S. orientalis), шакек моюн бактек (S. decaocto), чолок куйрук бактек (Oenopopelia tranguebarica), кидик бактек (S. senegalensis), эчкиге сартсаттым, кадимки бактек (S. turtur) жана башкалар.

шакек моюн бактек (Streptopelia decaocto).

Колдонулган адабияттарОңдоо