Бактериотрофизм

Бактериотрофизм (бактерия+гр."троф"-тамак, азыктануу) - бактериялар менен өсүмдүктүн ортосундагы бири-бирине пайдалуу катнаштар. Бактериялар ар түркүн тамак заттарын, витаминдерди синтездейт, өсүмдук аларды пайдаланат, ал эми өсүмдүктөр өлүмгө учураганда кайрадан заттардын жаратылышта айлануусуна катышат.

Колдонулган адабияттарОңдоо