Бал тапкычтар — (лат. Indicatoridae) доңкулдактар түркүмүндөгү чымчыктардын бир тукуму, буларга ири бал тапкыч (лат. Indicator indicator) кирет.

Indicator minor.

Колдонулган адабияттарОңдоо