Банк эсеби – банк ишинде кардардын банкка карата акчалай таламдарын эсепке алуу максатында пайдаланылуучу, Б. э. тууралуу келишимден, ошондой эле Б. э-нин тийешелүү катмарлары үчүн каралган келишимдин аткарылышын банк аткарымдары аркылуу жүзөгө ашыруудан келип чыккан эсеп бирдиги. Банктык эсеп ачпастан - эсепти ачуу, банк жак акча эсебине пайдалануу Кардардын иштери. Күндөлүк эсептин азыркы абалы, эреже катары, бир кардарга таандык акчанын суммасына дал келет.[1]

Жазуулар түзөтүү

  1. Алыш-бериш эсепти ачуусуз: жалпы маалымат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү