Баргана бул ат менен бир нече жер суу аттар байланыштуу

Баргана шаары

Баргана өрөөнү

Баргана тоо кыркасы