Жетекчилер/ башкаруучулар - ишкананы же анын структуралык бөлүктөрүн башкарган адамдар. Эреже катары, жогорку адистик билимге жана практикалык тажрыйбага ээ болуш керек. Башкаруучулук чечим кабыл алышат, анын аткарылышына көзөмөл кылат жана жоопкерчилик ташыйт.