Баштыкуурт секиргичтер

Баштыкуурт секиргичтер (лат. Heteromyidae) – кемиргич айбандардын бир тукуму.

Perognathus flavus.

Колдонулган адабияттарОңдоо