Баялы Дыйканбаевич Исакеев (1897 - 1938) кыргыз совет мамлекеттик жана партиялык ишмери.

Баялы Исакеев
Баялы Исакеев
Кыргыз ССРинин Эл Комиссарлар Кеңешинин төрагасы
24.3.1937 — 8.9.1937
Андан кийинки: Мурат Салихов
Кыргыз АССР Эл Комиссарлар Кеңешинин төрагасы
27.9.1933 — 24.3.1937
Андан кийинки: Жусуп Абдрахманов
 
Туулган жери: Таш-Дөбө айылы, Аламүдүн району

Кыскача өмүр таржымакалыОңдоо

Б.Исакеев Кыргызстандын азыркы Нарын облусуна караштуу Кочкор өрөөнүндөгү көчмөн кедей үй бүлөдө туулган.
1916-ж. - Нарын шаарындагы орус-тузем мектеп-интернатын аяктаган.
1923-ж. - Ташкендеги Орто Азия коммунисттик университеттин(САКУ),
1926-ж. - Москвадагы ВКП(б) БК нын уездик партия кызматкерлеринин бир жылдык курсун бүтүргөн.

1917-1920-жж. - Кумбел Арал жана Орто Токой менчик почта станцияларында иштеген.
1921-1922-жж. - Кочкор участкалык эл сотунун катчысы.
1922-1923-жж. - Нарын уезддик партия комитетинде иштеген.
1924-1925-жж. - Түркстан АССР Лепси жана Каракол уезддик шааркомдорунда иштеген.
1926-1927-жж. - Кыргыз АССР КП округунун бөлүм башчысы.
1927-1928-жж. - "Кызыл Кыргызстан" гезитинин жооптуу редактору болгон.
1928-1929-жж. - ВКП(б) Кыргыз обкомунун катчысы болгон.
1933-1936-жж. - Кыргыз АССР Эл Комиссарлар Кеңешинин төрагасы болуп иштеген 1937-жылы Кыргыз ССРинин Эл Комиссарлар Кеңешинин төрагасы кезинде камакка алынып, 1938-жылы ак жеринен атылган.

Мамлекеттик ишмердигиОңдоо

Ал 1928–29-ж. ВКП(б) Кыргыз обкомунун бөлүм башчысы, 1929–30-ж. Кыргыз АССР жер иштер комиссары, 1930–33-ж. ВКП(б) Кыргыз өкмөтүнүн башчысы, 1933–37-ж. Кыргыз ССР (адегенде АССР) ЭКСтин төрагасы. Кыргыз АССР БАКка (192837), СССР улуттар советине (1931–35), СССР БАКка жана анын Президиумуна (1935–37) мүчө. ВКП(б) БКнын 17-съездинин жана СССР Советинин атайын чакырылган 6-, 7-, 8-съезддеринин делегаты.

Баялы Исакеев Кыргыз АССРинин тушунда жана анын макамын бийиктетип, Кыргыз ССРине айландырган учурда уюштуруучулук зор иш-аракет жасаган мамлекеттик ишмерлерден болгон.

ЗамандаштарыОңдоо

Ал кыргыздын чыгаан мамлекеттик жана коомдук ишмерлери Абдыкадыр Орозбеков, Төрөкул Айтматов, ж.б. менен чогуу иштешкен.

Ал 1937-жылы Бишкеккке келген Николай Бухарин менен да жолуккан[1].

Үй-бүлөсүОңдоо

Кыздарынын бири - Лариса атасын актоо жана анын ысымын түбөлүккө калтыруу үчүн зор эмгек кылды.

ЭстеликтериОңдоо

Бишкектин чордонундагы Тарых музейинин чыгыш ыптасында Баялы Исакеевдин айкели тургузулган. Анын ысымы Кочкор районундагы кыштакка берилген.

Ал жана доору тууралуу адабиятОңдоо

Интернеттеги ШилтемелерОңдоо

  1. http://www.azattyk.org/a/baialy-isakeev_bukharin_1937_kyrgyz-dance_stalinism_ky/28371247.html