Бином коэфициентиНьютон биномунун ажыроо формуласынын коэффициенти, б. а. = , n=0, 1, 2, ..., n формуласындагы саны. Бином коэффициенти көбүнчө символу менен белгиленет. Негизги касиеттеринин бири + = формуласы менен туюнтулат, мунун жардамы менен арифметикалык үч бурчтук түзүлөт.

Дагы кара түзөтүү

Колдонулган адабият түзөтүү

  • Математика: энциклопедиялык окуу куралы/ Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, - 2004