Бишкек деген аталышта макалалар көп санда болгондугуна байланыштуу Бишкек (түшүнүк) багыты түзүлдү.

  1. Бишкек шаары,
  2. Бишкек баатыр,
  3. Бишкек метросу,
  4. Фрунзе, Михаил Васильевич.