Бойросамандан, камыштан же чийден чырмалган жабуу, төшөлгө. Ал жазгы жаш өсүмдүктү, тамекини, кант кызылчасын жабуу, кашаа кармоо жана башка үчүн колдонулат. Бойронун өлчөмү керектөөгө жараша курулат. Ал кол станогу же машина менен да чырмалары маалым.

АдабиятОңдоо

О. Каратаев; С. Эралиев. Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. Б.,"Бийиктик" - 2005-жыл.