Буйрук (Command-Команда). Кызматчы сөз түрүндө берилет жана компьютерди кандайдыр бир аракетти аткартат. Буйруктар орундарды башкаруучу же берилиштерди киргизүүчү түзүлүштөрдү пайдаланып тандалат же баскычтоп тактасында терилип киргизилет.

Кошумча маалыматОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо