Бурканчылык кыргыздарда

Азыркы учурда бурканчылыкты тутунган кыргыздар негизинен КЭРдин Фуйүй жана Тарбагатайлык аймагындагы кыргыздары деп айтылып келет. Бирок, бурканчылыктын калдыктары азыркы Кыргыз Республикасында да сакталып калганы маалым. Мисалы, Ысык-Ата районундагы айылдарда буркан деген сөз 9-кылымда тибет бакшылары таштын бетине ойуп кетишкен Буркандын сүрөтүнө колдонушаары белгилүү.