Вектор ариби (Vector font-Векторный шрифт). Математик моделинин жардамы менен чагылдырылган арип болуп эсептелет, анда ар тамга чекиттерди туташтырган сызыктардын тобу менен аныкталат. Вектордук ариптерди каалагандай өлчөмдө же пропорцияда масштаптоого болот.


Кошумча маалыматОңдоо


Колдонулган адабияттарОңдоо

ru Векторный шрифт